Fasadni sustavi

To je izolacija vanjskog tipa, sa izolatorom koji se postavlja direktno na nosivi zid i na nju se tada postavlja završni sloj fasade. Kao izolatori se koriste mineralna vuna i stiropor, kao i neki drugi materijali dobrih izolacijskih svojstava. Ovaj sistem je vrlo raširen i učinkovit. Spada u kontaktne fasade, pošto su izolacija i završni sloj u direktnom kontaktu. Podloga na koju se lijepe izolacijske ploče mora biti čista, suha i ravna.

Etics fasadni sustav


ETICS sustave u našoj se građevinskoj praksi još uvijek naziva stiropor fasada ili termo fasada, jer veliki dio izvođača i majstora ne prati propise i zahvaljujući objektivnoj neinformiranosti investitora izvode radove mimo propisa, što nerijetko uzrokuje građevinske štete na fasadama. Do donošenja Tehničkog propisa o uštedi energije i toplinskoj izolaciji u zgradama ( MZOPU br.79/2005 ) u Hrvatskoj nije bilo odgovarajućih normi i propisa kako se sustav izvodi, koji se materijali smiju ugrađivati i kako se kontrolira kvaliteta materijala i izvedbe.

Sada je to regulirano Tehničkim propisom. Članak 30, točka 8 TP određuje. „ Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena i na osnovi mineralne vune smiju se ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima će biti izloženi u ugrađenom stanju, ispunjavaju zahtjeve iz normi HRN EN 13499:2004 i HRN EN 13500:2004 te dodatne zahtjeve koji se određuju projektom“. Između ostalog norma propisuje da se sustav isporučuje „ u paketu „ a kvaliteta se sustava garantira Izjavom o sukladnosti.

Prema hrvatskim normama HRN EN 13499 i HRN EN 13500, definicija ETICS-a je sljedeća:
„Na gradilištu izveden sustav koji se sastoji iz tvornički proizvedenih proizvoda. Isporučuje se od proizvođača kao potpuni sustav i sadržava minimalno sljedeće sustavu prilagođene komponente:

  • mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje
  • toplinsko-izolacijski materijal
  • mort za armaturni sloj
  • staklenu mrežicu
  • završno-dekorativnu žbuku
Sve se komponente sustava odabiru ovisno o specifičnosti sustava i podloge.
Kako bi se osigurala funkcionalnost, važna je savršena usklađenost komponenata sustava te stručno planiranje i izvedba.

Temeljem važeće hrvatske i europske građevne regulative svi su ponuđači sustava (proizvođači i/ili trgovci) dužni nuditi kompletni toplinsko-izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika za ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda. Izvođači su dužni iste ugraditi prema tehničkojuputi proizvođača i ovim smjernicama te kontrolirati jesu li proizvodi koji su isporučeni na gradilište.